?

Log in

No account? Create an account
Оружейные заметки нерусского человека's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

[ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ][ 2011 ][ 2010 ][ 2009 ][ 2008 ][ 2007 ][ 2006 ][ 2005 ]

2017...

December, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
7
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
1
8
1
9
 
10
 
11
1
12
 
13
1
14
 
15
4
16
 
17
 
18
1
19
1
20
1
21
 
22
1
23
 
24
3
25
 
26
1
27
1
28
3
29
8
30
1
31
 
 
View Subjects

November, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
2
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
3
11
 
12
 
13
 
14
 
15
1
16
5
17
5
18
 
19
 
20
1
21
3
22
1
23
2
24
8
25
1
26
 
27
 
28
 
29
 
30
1
 
View Subjects

October, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
2
4
3
 
4
1
5
2
6
6
7
 
8
2
9
1
10
 
11
 
12
2
13
4
14
1
15
3
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
3
22
 
23
 
24
 
25
3
26
1
27
5
28
1
29
2
30
 
31
 
 
View Subjects

September, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2
2
 
3
3
4
4
5
 
6
1
7
1
8
4
9
 
10
 
11
1
12
2
13
 
14
1
15
8
16
6
17
 
18
1
19
1
20
1
21
1
22
8
23
1
24
1
25
 
26
 
27
 
28
 
29
3
30
3
View Subjects

August, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
3
3
 
4
2
5
1
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
7
12
 
13
1
14
1
15
1
16
 
17
 
18
7
19
 
20
2
21
1
22
 
23
 
24
 
25
9
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
View Subjects

July, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
5
3
3
4
1
5
 
6
1
7
7
8
 
9
2
10
 
11
3
12
 
13
 
14
5
15
 
16
3
17
 
18
3
19
1
20
1
21
9
22
2
23
1
24
1
25
 
26
1
27
4
28
8
29
 
30
 
31
 
 
View Subjects

June, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
4
3
 
4
2
5
 
6
1
7
 
8
1
9
8
10
1
11
 
12
3
13
 
14
 
15
2
16
7
17
1
18
3
19
6
20
3
21
3
22
2
23
8
24
 
25
2
26
1
27
1
28
1
29
3
30
8
 
View Subjects

May, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2
2
 
3
1
4
 
5
4
6
1
7
 
8
 
9
1
10
2
11
2
12
5
13
 
14
 
15
1
16
2
17
 
18
1
19
7
20
 
21
1
22
1
23
2
24
1
25
 
26
10
27
 
28
1
29
 
30
2
31
 
 
View Subjects

April, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
4
7
7
8
 
9
 
10
1
11
 
12
2
13
1
14
6
15
 
16
 
17
 
18
2
19
1
20
 
21
4
22
1
23
1
24
4
25
1
26
 
27
 
28
5
29
1
30
1
 
View Subjects

March, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
6
4
 
5
 
6
3
7
 
8
1
9
 
10
 
11
5
12
 
13
 
14
 
15
3
16
5
17
4
18
 
19
 
20
 
21
 
22
1
23
 
24
13
25
 
26
 
27
1
28
 
29
 
30
1
31
7
 
View Subjects

February, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2
2
 
3
4
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
6
11
 
12
1
13
1
14
3
15
 
16
3
17
7
18
 
19
1
20
1
21
 
22
 
23
6
24
8
25
3
26
1
27
 
28
1
 
View Subjects

January, 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
3
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
4
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
4
29
 
30
1
31
 
 
View Subjects

 

About LiveJournal.com